ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Е ВАЖНА ЗА НАС!

31.8.2022

Обща информация

Цел и отговорност

 1. Настоящата Политика за защита на данните има за цел да Ви информира за естеството, обхвата и целта на обработка на личните данни, свързани с нашите онлайн услуги и съответните уебсайтове, функции и съдържание (наричани по-нататък „онлайн услуга“ или „уебсайт“). Подробности за дейностите, свързани с обработка на данни, можете да намерите в раздел 2.
 2. Подробности за обработката на данни с цел осъществяване на нашите бизнес процеси са описани в раздел 3.
 3. Онлайн услугата се предоставя от ЧЕТИРИ ЛАПИ, България (ул. „Пиротска” № 8, вх. A, ет. 1, София 1000) – наричано по-долу „доставчик“, „ние“ или „нас“, което също така носи отговорност съгласно Закона за защита на личните данни.
 4. Нашата онлайн услуга е хоствана от WEMINDD B.V. ( Mindd Agency / Eemlandstraat 28, 5018DE Tilburg, The Netherlands) чрез DigitalOcean LLC. Местоположението на сървъра е в Амстердам.
 5. Можете да се свържете с наш служител относно защита на данните чрез електронната поща с адрес office@four-paws.bg.
 6. Терминът „потребител“ обхваща всички клиенти, заинтересовани лица,

Правни основания

Ние събираме и обработваме лични данни въз основа на следните правни основания:

 1. Съгласие в съответствие с член 6, ал. 1, буква (а) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Съгласието означава всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на съгласие, което може да бъде под формата на изявление или друг недвусмислен потвърждаващ акт, даден от субекта на данните, който е съгласен с обработването на лични данни, свързани с него.
 2. Необходимост за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки, преди сключването на договор, съгласно чл. 6, ал. 1, буква (б) от ОРЗД, което означава, че данните са необходими, за да изпълним договорните си задължения към Вас или да подготвим сключване на договор с Вас.
 3. Обработка за изпълнение на правно задължение в съответствие с член 6, ал. 1, буква (в) от ОРЗД, което означава, че например обработването на данни се изисква по закон или други разпоредби.
 4. Обработка с цел защита на законните интереси в съответствие с член 6, ал. 1, буква (е) от ОРЗД, което означава, че обработката е необходима за защита на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна, освен ако Вашите интереси или основни права свободи нямат приоритетна сила над тези интереси, което изисква защита на личните данни.

Права на субектите на данни

Вие имате следните права по отношение на обработваните от нас Ваши лични данни:

 1. Право да подадете жалба до надзорен орган в съответствие с чл. 13, ал. 2, буква г) от ОРЗД и чл. 14, ал. 2, буква (д) от ОРЗД;
 2. Право на достъп в съответствие с член 15 от ОРЗД;
 3. Право да искате поправка във Вашите данни в съответствие с член 16 от ОРЗД;
 4. Право на заличаване („право данните да бъдат забравени“) в съответствие с член 17 от ОРЗД;
 5. Право на ограничаване на обработката в съответствие с член 18 от ОРЗД;
 6. Право на преносимост на данните в съответствие с член 20 от ОРЗД;
 7. Право на възражение в съответствие с член 21 от ОРЗД.
  Забележка: Потребителите могат да възразят срещу обработването на личните им данни в съответствие със законовите разпоредби във всеки един момент с действие в бъдеще. Възражението може да бъде направено по-специално срещу обработката за целите на директния маркетинг.

Без да се засягат други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка по Ваше местоживеене, работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработката на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на ОРЗД.

Заличаване на данни и продължителност на съхранението

Личните данни на субекта на данните ще бъдат заличени или блокирани веднага след като целта на съхранението е неприложима. Съхранението на данни извън това може да се случи, ако това се изисква от европейския или националния законодател в европейските регламенти, закони или други наредби, на които администраторът е подчинен. Блокирането или заличаването на данни също се извършва, когато срокът за съхранение, наложен от посочените стандарти, изтича, освен ако не е необходимо съхраняване на данните за сключването на договор или изпълнението на договорни задължения.

Сигурност на обработката

 1. Ние въведохме подходящи и най-съвременни технически и организационни мерки за сигурност (ТОМ). По този начин данните, които се обработват от нас, са защитени от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване и неоторизиран достъп.
 2. Тези мерки за сигурност включват, по-специално, криптиран трансфер на данни между Вашия браузър и нашия сървър.

Прехвърляне на данни на трети страни, подизпълнители и доставчици на трети страни

 1. Прехвърлянето на лични данни на трети страни става само в рамките на законовите изисквания. Ние разкриваме лични данни на потребителите само на трети страни, ако това е необходимо, напр. за целите на фактуриране или други цели, ако разкриването е необходимо, за да се гарантира изпълнението на договорни задължения към потребителите.
 2. Ако ангажираме подизпълнители за нашата онлайн услуга, ние сме сключили подходящи договорни споразумения, както и сме предприели подходящи технически и организационни мерки с тези дружества.
 3. Ако използваме съдържание, инструменти или други средства от други компании (наричани по-долу общо „доставчици на трети страни“), чиито регистрирани офиси се намират в трета държава, се приема, че е на лице прехвърляне на данни към страните по произход на тези доставчици на трети страни. Прехвърлянето на лични данни към трети страни се извършва изключително само при наличие на адекватно ниво на защита на данните, съгласието на потребителя или друго законово разрешение.

Дейности по обработка в обхвата на нашата онлайн услуга

Събиране на информация

 1. Когато използвате нашата онлайн услуга, информацията може да бъде прехвърлена автоматично от браузъра на потребителя към нас; тази информация включва името на достъпения уебсайт, файл, дата и час на достъпа, количество прехвърлени данни, известие за успешен достъп, тип и версия на браузъра, операционна система на потребителя, URL адрес на препращане (предишно посетената страница), IP адрес и заявяващия доставчик.
 2. Обработката на тази информация се извършва въз основа на законни интереси в съответствие с член 6, параграф 1 (е) ОРЗД (напр. за оптимизиране на онлайн услугата), както и за гарантиране на сигурността на обработката в съответствие с член 5, параграф 1 (е) ОРЗД (напр. за целите на защитата и изясняване на кибератаки).
 3. Тази информация ще бъде изтрита автоматично 30 дни след прекратяването на връзката, освен ако други периоди на запазване на данни не изискват друго.
 4. Събирането на данните и съхраняването на данните в лог файлове е от съществено значение за предоставянето на онлайн услугата. Следователно потребителите нямат право на опции за заличаване, възражение или корекция.

Услугата Google Analytics

 1. Ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Ireland Limited (Gordon House Barclays Dublin Ireland – по-долу „Google“), въз основа на Вашето съгласие за анализ, оптимизиране и икономическо функциониране на нашата онлайн оферта съгласно чл. 6, ал. 1, буква (а) от ОРЗД. Google използва „бисквитки” и други технологии. Информацията, генерирана от услугата, за използването на онлайн офертата от потребителите се предава на сървър на Google в САЩ и се обработва там.
 2. Google действа от наше име в рамките на обработката на поръчки в съответствие с член 28 от ОРЗД. Ние сме сключили споразумение за защита на данните с Google, което съдържа стандартните клаузи за защита на данните на ЕС.
 3. Използваме Google Analytics с активирана IP анонимизация.
 4. Google Analytics съхранява „бисквитки” във Вашия уеб браузър за период от две години от последното Ви посещение. Тези „бисквитки” съдържат произволно генериран потребителски идентификатор, който може да се използва, за да ви разпознае по време на бъдещи посещения на уебсайта. Потребителите могат да предотвратят съхранението на „бисквитки”, като настроят съответно софтуера на своя браузър; потребителите могат също да предотвратят събирането на данни, генерирани от „бисквитки” и свързани с използването им на онлайн офертата към Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглят и инсталират приставката за браузър, достъпна на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
 5. Записаните данни се съхраняват заедно с произволно генерирания потребителски идентификатор, което позволява оценката на псевдонимни потребителски профили. Тези свързани с потребителя данни се изтриват автоматично след 26 месеца. Други данни остават съхранявани в обобщен вид за неопределено време.
 6. За повече информация относно използването на данни от Google, настройките и опциите за отмяна, моля, посетете уебсайтовете на Google:
  https://policies.google.com/technologies/partner-sites („Използване на данни от Google, когато използвате уебсайтове или приложения на нашите партньори“).
  https://policies.google.com/technologies/ads („Използване на данни за рекламни цели“)
  https://adssettings.google.com/authenticated („Управление на информацията, която Google използва, за да Ви показва реклами“).

Услугата „Google Tag Manager” [Управляване на тагове в Гугъл]

 1. Този уебсайт използва Google Tag Manager. Тази услуга позволява на таговете на уеб страниците да се управляват чрез интерфейс. Google Tag Manager управлява само тагове, не управлява „бисквитки“ и не събира никакви лични данни. Google Tag Manager задейства други тагове, които могат да събират лична информация. Google Tag Manager обаче няма достъп до тези данни.  
 2. Ако е деактивиран на ниво домейн или „бисквитка“, тя ще остане валидна за всички тагове за проследяване, изпълнявани с Google Tag Manager.

Рекламни услуги на Google

 1. Този уебсайт използва функцията за ремаркетинг или „подобна аудитория“ на Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Съединени щати („Google“).
 2. Можете да бъдете таргетирани с реклами, като поставяте персонализирани и базирани на интереси реклами, когато посещавате други уебсайтове в така наречената „Дисплейна мрежа на Google“. „Google Remarketing“ или функцията „Подобни аудитории“ използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от ваша страна. Тези текстови файлове се използват за записване на вашите посещения и анонимни данни за използването на уебсайта. Личните данни не се съхраняват. Ако посетите друг уебсайт в така наречената „Дисплейна мрежа на Google“, може да видите реклами, които най-вероятно вземат предвид продуктите и информационните области, които сте посетили преди това на нашия уебсайт.
 3. Повече информация за това в политиката за поверителност на Google за ремаркетинг можете да намерите тук: http://www.google.com/privacy/ads/.
 4. Правното основание за обработването е вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a) от GDPR.

Google AdWords проследяване на реализациите

 1. Този уебсайт използва функцията „Google AdWords Conversion Tracking“ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Съединени щати („Google“).
 2. Проследяването на реализациите в Google AdWords използва „бисквитки“, текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта, когато кликнат върху реклама от Google. Бисквитките са валидни за максимум 90 дни. Личните данни не се съхраняват. Докато бисквитката е валидна, Google и ние като оператори на уебсайтове можем да разпознаем, че сте кликнали върху реклама и сте достигнали конкретна целева страница (напр. страница за потвърждение на поръчка, регистрация за бюлетин). Тези бисквитки не могат да бъдат проследени в множество уебсайтове от различни участници в AdWords. Бисквитката създава статистика за реализациите в „Google AdWords“. Тази статистика записва броя на потребителите, които са кликнали върху една от нашите реклами. Той също така отчита колко потребители са достигнали до целева страница с „маркер за реализация“. Статистиката обаче не съдържа данни, с които да бъдете идентифицирани.
 3. За повече информация относно това как Google използва данните за реализациите и политиката на Google за поверителност, моля, посетете:
  https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp
  https://policies.google.com/privacy.
 4. Правното основание за обработката е вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква a) от GDPR.

Facebook Pixel (персонализирана аудитория във Facebook)

 1. Ние използваме на нашия уебсайт Facebook Website Custom Audiences и сме интегрирали така наречения Facebook пиксел.
 2. Този пиксел се използва за събиране на псевдонимна информация за използването на този уебсайт (напр. информация за гледано съдържание). Предадените данни от пиксела могат да се използват за насочване към вас във Facebook с индивидуализирана реклама, при условие че имате акаунт във Facebook.
 3. За повече информация относно обхвата и целта на събирането на данни, моля, вижте политиката за поверителност на Facebook на адрес https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Можете да деактивирате събирането на данни по всяко време на следната връзка: https://de-de.facebook.com/help/769828729705201/.
 4. Правното основание за обработването е вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква a) от GDPR.

Управление на съгласието от Usercentrics

 1. Ние използваме Платформата за управление на съгласието Usercentrics като инструмент за управление на съгласието като част от дейностите на Analytics на нашия уебсайт. Платформата за управление на съгласието Usercentrics събира регистрационни файлове и данни за съгласие с помощта на JavaScript. Този JavaScript ни позволява да информираме потребителите за тяхното съгласие с определени тагове на нашия уебсайт и да получим, управляваме и документираме това съгласие.
 2. Ние обработваме следните данни в процеса:
  • Данни за съгласие (анонимизирани регистрационни данни (идентификатор на съгласие, идентификатор на процесора, идентификатор на администратора), състояние на съгласие, времеви печат);
  • Данни за устройството (напр. съкратени IP адреси (IP v4, IP v6), информация за устройството, времеви печат);
  • Потребителски данни (напр. имейл, идентификационни данни, информация за браузъра, SettingIDs, Changelog);
 • ConsentID (съдържа горните данни), състоянието на съгласието, вкл. времевия печат се съхраняват едновременно в локалната памет на вашия браузър и на използваните облачни сървъри. По-нататъшна обработка ще се извърши само ако подадете искане за информация или оттеглите съгласието си. В този случай съответната информация ни се предоставя в компактен формат на данни в лесно четим текстов вид с цел обмен на данни (JSON файл).
 1. Не се съхранява информация за потребителя с цел статистика на използването на предоставено или непредоставено съгласие. Запазват се само честотата и местоположенията на кликванията.
 2. Личните данни се съхраняват на сървър на Google Cloud, разположен в ЕС (Брюксел, Белгия или Франкфурт на Майн, Германия).
 3. Целта на обработката на данни е анализът и управлението на дадените съгласия, за да спазим нашето задължение за управление на съгласието, съответстващо на ОРЗД. Използването на Usercentrics служи за доказване на предоставени и непредоставени съгласия, както и тяхното управление.
 4. Правното основание за управление на вашите съгласия за обработка на личните Ви данни е чл. 6, ал. 1, буква (е) от ОРЗД. Нашият законен интерес се основава на правно защитената документация и проверката на съгласията, контрола на маркетинговите мерки въз основа на даденото съгласие, както и оптимизирането на процента на съгласие.
 5. Данните се изтриват веднага щом вече не са необходими. Свързаната „бисквитка” има срок от 60 дни. Документът за оттегляне на дадено предварително съгласие се съхранява за срок от три години. Съхранението се основава на нашата отговорност съгласно чл. 5, ал. (2) от ОРЗД.

Обработка с цел извършване на нашите бизнес процеси

Участие в Европейска гражданска инициатива (ECI)

 1. Fix The Status Quo OÜ (Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47, 11316, Estonia) – по-нататък FTSQ – ни предоставя формуляр, който се използва за:
  1. събиране на данни на участниците в Европейската гражданска инициатива (опция 1) и
  2. събиране на данни на поддръжници за генериране на подкрепа и мониторинг на дейности (опция 2).
 • За целта сме сключили споразумение за защита на данните съгл. Член 28 от ОРЗД с FTSQ. Политиката за поверителност на FTSQ може да бъде намерена на https://proca.app/privacy-policy/.
 1. Опция 1: Сключили сме споразумение за съвместна отговорност съгл. чл. 26 ОРЗД с Eurogroup for Animals (Rue Ducale 29, 1000 Brussels, Belgium e.fleury@eurogroupforanimals.org / news@eurogroupforanimals.org).
 2. Опция 2: Данните, въведени във формуляра за генериране на потенциални поддръжници, се прехвърлят директно в нашата Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (Salesforce).

Бюлетин и комуникация чрез електронна поща

 1. Със следната информация Ви информираме за съдържанието на нашия бюлетин и комуникацията чрез електронна поща, както и за процедурата за регистрация, изпращане и статистическа оценка, и Вашите права на възражение. Абонирайки се за нашия бюлетин, Вие се съгласявате с неговото получаване и описаните процедури.
 2. Съгласие
  Като част от регистрацията за нашия бюлетин и комуникация чрез имейл, ние получаваме съгласието на нашите поддръжници чрез специално поле за отметка, добавено в различните ни канали. Регистрациите за бюлетин и комуникация чрез имейл се записват за изпълнение на законовите задължения за доказване. Това включва съхраняване на времето на регистрацията и потвърждението.
 3. Инструмент за електронна поща
  Бюлетинът и имейл комуникацията се изпращат с помощта на инструмента за електронна поща Marketing Cloud – наричан по-долу „доставчик на услуги по изпращане“. Правилата за защита на данните на доставчика на инструмента за електронна поща можете да видите тук: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

  Съгласно информация на доставчика на имейл инструмент, доставчикът на имейл инструмент може да използва тези данни в псевдонимна форма – т.е. без свързване на данни с конкретни потребители, за оптимизиране или подобряване на собствените си услуги, напр. за техническо оптимизиране на изпращането и представянето на бюлетина и имейл комуникацията или за статистически цели, за да се определят държавите на получателите. Въпреки това, доставчикът на имейл инструмент не използва данните на получателите на нашия бюлетин, за да се свърже с тях или да предаде данните на трети страни.
 4. Данни за регистрация
  За да се регистрирате за бюлетин и имейл комуникация, трябва да въведете своя имейл адрес, обръщение, собствено и фамилно име, както и да поставите отметка в квадратчето за съгласие.
 5. Статистически проучвания и анализи
  Бюлетините и имейл комуникацията съдържат така наречения „уеб маяк“ [„web-beacon“], т.е. файл с размер на един пиксел, който се изтегля от сървъра на доставчика на имейл инструмента, когато бюлетинът или имейл комуникацията бъдат отворени. В обхвата на това изтегляне първоначално се събира техническа информация, като например информация за браузъра и Вашата операционна система, както и вашия IP адрес и време на изтегляне. Тази информация се използва за техническо подобряване на услугите въз основа на техническите данни или целевите групи и тяхното поведение при четене въз основа на местоположенията им по изтегляне (които могат да бъдат определени чрез IP адреса) или времето за достъп.
  Статистическите проучвания също така включват определяне дали бюлетините и имейл съобщенията се отварят, кога се отварят и кои връзки се кликват. По технически причини тази информация може да бъде приписана на отделните получатели на бюлетин. Въпреки това, нито ние, нито доставчикът на имейл инструмента, имаме намерение да наблюдаваме отделни потребители. Оценките ни служат много повече, за да разпознаем навиците за четене на нашите потребители и да адаптираме съдържанието си към тях или да изпратим различно съдържание според интересите на нашите потребители.
 6. Правни основания
  Използването на доставчика на инструмента за електронна поща, извършването на статистически проучвания и анализи, както и регистрирането на процеса на регистрация се основават на нашите законни интереси в съответствие с член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД. Ние сме заинтересовани да използваме удобна за потребителя и сигурна система за изпращане на бюлетини, която обслужва нашите бизнес интереси и отговаря на очакванията на нашите потребители.
 7. Прекратяване/Оттегляне
  Вие можете да отмените получаването на нашия бюлетин и имейл комуникация по всяко време, т.е. да оттеглите Вашето съгласие. В края на всеки бюлетин ще намерите връзка за анулиране на бюлетина и имейл комуникацията. Ако потребителите са отменили получаването на бюлетина или имейл комуникация, личните данни на потребителите, обработени за изпращане, ще бъдат изтрити.

Политика за „бисквитки“

Обща информация

 1. „Бисквитките” са информация, предавана от нашия уеб сървър или уеб сървъри на трети страни до уеб браузърите на потребителите, където се съхраняват за по-късно извличане. „Бисквитките” могат да бъдат под формата на малки файлове или всякакъв друг вид информация за съхранение.
 2. В случай, че потребителите не желаят „бисквитките” да се съхраняват на компютъра им, те ще бъдат помолени да деактивират съответната опция в системните настройки на браузъра си. Запазените „бисквитки” могат да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Изключването на „бисквитки” може да доведе до функционални нарушения на тази онлайн услуга.

Общ преглед на бисквитките

ИмедоставчикПредназначениеСрок
_ga_XXXУслугата Google AnalyticsИзползва се за поддържане на състоянието на сесията.2 години
_gcl_auGoogleза запазване и проследяване на реализациите90 дни
_gidУслугата Google AnalyticsИзползва се за разграничаване на потребителите.1 ден
_fbpFacebook Pixel за записване и проследяване на посещения на уебсайтове. 90 дни

Опции за възражение

Опции за възражение След като сте дали съгласие, Вие можете да възразите срещу използването на „бисквитки”, които се използват за измерване на обхвата на покритие и промоционални цели тук.

Изменения на Политиката за защита на данни

 1. Ние си запазваме правото да променяме тази Политика за защита на данните по отношение на обработката на данни, за да я адаптираме към промените в законодателството, промените в онлайн услугата или в обработката на данни.
 2. Ако се изисква съгласието на потребителя или ако елементите на Политиката за защита на данните съдържат разпоредби по отношение на договорните отношения с потребителите, промените ще се извършват само със съгласието на потребителите.
 3. От потребителите се изисква редовно да се информират за съдържанието на тази Политика за защита на данните.

Версия: август 2022 г.